VIESOŠANĀS TĒRVETES ALUS DARĪTAVĀ

Sīkāka informācija pa tālruni: +371 29615337;
e-pasts: agita@tervete.lv

ALUS DARĪTAVAS VADĪTĀJS
Valters Paškausks
tālr. +371 26578253;
e-pasts: Valters.Paskausks@tervete.lv

KOMERCDIREKTORS
Raimonds Šerens
tālr. +371 26604166
e-pasts: Raimonds.Serens@tervete.lv

NOLIKTAVA
tālr.: +371 63768517
e-pasts: Elza.Horste@tervete.lv
e-pasts: Vitalijs.Semjonovs@tervete.lv

LIETVEDE
Laura Jamante
tālr. +371 22425151
e-pasts: Laura.Jamante@tervete.lv

PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS
Atis Krūmiņš
tālr. +371 22014151
e-pasts: Atis.Krumins@tervete.lv

ADRESE:
Alus darītava, Kroņauce, Tērvetes pag.
Tērvetes nov. LV-3730